EPS isolatieparels, een milieuramp

Zowel spouwmuurisolatie als bodemisolatie wordt vaak uitgevoerd met zogenaamde EPS isolatieparels, ofwel piepschuim. Hier is veel mis mee. Met name de impact op milieu doordat een deel van het materiaal niet in de muur of bodem verdwijnt, maar op de grond. De wind gaat er mee aan de haal en het verdwijnt voorgoed in het milieu waar de EPS isolatieparels door dieren wordt aangezien als voedsel.

Dit is een milieuramp die zich voor onze ogen voltrekt. Doordat het materiaal zo klein is en goed camoufleert heeft niemand het hier over. Er is geen regulering of toezicht. Toch is de ecologische schade groot. Deze website brengt dit onder de aandacht en ontmoedigd het gebruik van EPS isolatieparels. Tevens kunt u bij ons terecht voor het doen van een melding zodat we de problemen kunnen bundelen en landelijk aan kunnen kaarten.

Nadelen van EPS isolatieparels

Er gaat een breed scala aan milieuproblemen gepaard met het aanbrengen van EPS isolatieparels als bodemisolatie of spouwmuurisolatie. Hieronder een overzicht:

 • Het is onmogelijk aan te brengen zonder milieuvervuiling.
  • De EPS isolatieparels zitten in grote plastic zakken die geleegd worden om vervolgens in zodat ze in de spouwmuur of kruipruimte gespoten kunnen worden. Het wisselen hiervan gaat altijd gepaard met knoeien van materiaal zonder dat dit in een afgesloten ruimte gebeurd die later schoon te maken is.
  • Dit geknoeide materiaal ligt ook veelal los in de aanhanger/vrachtwagen van het isolatiebedrijf. Waardoor bij het openen van de wagen materiaal op de grond zal komen.
  • Bij spouwmuurisolatie spuit er altijd wat materiaal de muur uit zodra het rondom het boorgat vol zit.
  • Zodra het isolatiepistool uit de muur komt, komt er altijd wat materiaal mee naar buiten.
  • Er zijn ons gevallen bekend van bedrijven waarbij het isolatiepistool al uit de muur wordt getrokken terwijl deze nog materiaal spuit.
 • Het materiaal is licht en onhandelbaar. Valt er wat op de grond, dan neemt de wind dit mee en verspreidt het zich over een groot gebied waar het zich aan de zichtbaarheid onttrekt.
 • Opruimen van het gemorste materiaal is onbegonnen werk. Rondom het huis en de wagen met apparatuur is er een hoge concentratie van EPS isolatieparels. Deze kunnen direct opgeruimd worden om erger te voorkomen, maar daarmee is niet al het materiaal opgeruimd.
 • Bedrijven beloven netjes te werk te gaan, maar in de praktijk wordt daar niet de tijd voor genomen. Rammen en snel door naar de volgende klus.
 • Als er iets mis gaat, gaat het ook goed mis, denk aan een opengescheurde zak EPS isolatieparels, een lekkende aanvoer slang, niet functionerende lijm waardoor het materiaal direct weer uit de muur komt, etc...
 • Zelfs na grondige schoonmaak is de kans groot dat er materiaal teruggevonden blijft worden.
 • Bij spouwmuurisolatie loopt het materiaal naar de plek van de minste weerstand. Hierdoor komt het op de gekste plekken terecht. Denk daarbij aan: uw kruipruimte, plafond of onder de dakpannen (in het geval van een open spouw). Doordat de lijm alleen werkt wanneer er sprake is van tegendruk zal al dit materiaal los komen te liggen in plaats van stevig met elkaar verlijmd te zijn.

Laat u niet van de wijs brengen door isolatiebedrijven die beweren te kunnen voorkomen dat het materiaal in het milieu belandt, of met de belofte dat het materiaal biologisch afbreekbaar is. Deze claim is onvolledig, berust op aannames en gaat voorbij aan de milieu impact op dit moment. Hieronder gaan we hier dieper op in. Sommige bedrijven claimen te werken met "milieuvriendelijk isolatiemateriaal". Deze claim heeft echter betrekking op de positieve milieu impact op uw woning zodra het materiaal is aangebracht, niet dat het materiaal zelf vriendelijk voor het milieu is.
Tot op heden zijn wij niet bekend met bedrijven en technieken die bovenstaande nadelen kunnen voorkomen. Op basis van eerlijke gesprekken met diverse bedrijven is er ook toegegeven dat dit simpelweg niet te voorkomen is. Hierdoor ontraden wij het gebruik van EPS isolatieparels.

De problemen beperken zich niet tot het moment van uitvoer van de isolatiewerkzaamheden.

 • Het is veelvoorkomend dat er ergens een lek in de muur zit, waardoor materiaal het milieu in blijft lekken.
 • Bij het plaatsen van nieuwe kozijnen of dakbedekking komt materiaal aan de oppervlakte te liggen, waarna het materiaal wederom snel opgeruimd dient te worden.
 • Bij sloop of uitbouw van de woning komt materiaal eveneens los te liggen liggen. Daarmee is een gevulde spouwmuur sowieso een toekomstig milieuprobleem.
 • Bovenstaande problemen worden verergerd indien de werkzaamheden niet goed zijn uitgevoerd en er onvoldoende hechting is met de lijm.

EPS isolatieparels opruimen is niet te doen

EPS isolatieparels opruimen is niet te doen
 • Het materiaal verschuilt zich op de meest kleine plekjes, zoals onder bladeren, tussen stoeptegels, tussen het grind.
 • Een briesje wind is voldoende om bij elkaar geveegd materiaal wederom te verspreiden
 • Opvegen tussen beplanting is moeilijk. Bij vochtigheid blijft het materiaal kleven aan de beplanting en hoopt het zich op de meest onbereikbare plekken op. Bovendien vermengt het materiaal zich gemakkelijk met losliggend zand.
 • Verwijderen uit het gazon is erg lastig, wat niet blijft kleven aan de grassprieten zakt de bodem in.

Misstanden isolatiebedrijven

Misstanden isolatiebedrijven

Enkele van de bij ons bekende opzettelijke misstanden zijn:

 • Lozing van lijm en isolatiemateriaal op straat/regenafvoer.
 • Gebruik van isolatiepistool in de open ruimte.
 • Gebruik van bladblazer om het materiaal te verdunnen, zodat ogenschijnlijk verder niet opgeruimd hoeft te worden.
 • Alleen schoonmaak direct rondom de woning en het materieel, maar de rest van de omgeving wordt overgeslagen.

Ben je getuige van een misstand? Spreek het uitvoerende bedrijf en medewerkers ter plekke daar dan op aan. Leg de misstanden vast op foto en video en doe melding bij de gemeente. Bel de politie indien er geen gehoor gegeven wordt om de misstand stop te zetten.
Tevens kan je misstanden ook bij ons melden. Wij verzamelen deze om op basis van harde gegevens het probleem bloot te leggen.

Biologisch afbreekbare EPS isolatieparels zijn eveneens schadelijk voor het milieu

Biologisch afbreekbare EPS isolatieparels zijn eveneens schadelijk voor het milieu

Er zijn EPS isolatieparels in omloop op basis van melkzuur. Dit materiaal zou beter biologisch afbreekbaar zijn. De wetenschap is hier echter niet over uitgesproken. Onderzoek uit 2016 spreekt over hoger potentieel tot biologische afbreekbaarheid. Feit is dat dit materiaal tot stand is gekomen in een chemisch proces en geen natuurlijke eigenschappen meer heeft. Als dit materiaal al echt beter zou zijn is het geen vereiste in Nederland om met dit type materiaal te isoleren, waarmee het moeilijk te zeggen is hoeveel dit type wordt ingezet.

Zodra dit materiaal vrij in de natuur belandt zal het zich gemakkelijk verspreiden. Zonder menselijk ingrijpen blijft het materiaal lange tijd aanwezig in het ecosysteem waarin het door dieren wordt aangezien voor voedsel. De gevolgen hiervan zijn te vergelijken met die van plastic. Ingeslikt materiaal leidt tot een verminderd hongergevoel, waardoor dieren minder gaan eten en verzwakken. Dat het materiaal gemaakt is van EPS op basis van melkzuur verandert hier niets aan, het zal eveneens niet verteerd worden om het dier van energie voorzien.

Isoleren is belangrijk, maar zoek een alternatief voor EPS isolatieparels.

Ons advies: isoleer, maar niet met EPS isolatieparels. Isolatie is essentieel voor de verduurzaming van uw woning. Daarbij moet echter niet alleen gekeken worden naar de energiebesparing en reductie van uw CO2 uitstoot. Het is ook belangrijk om te kijken naar de milieu impact van het materiaal. Raadpleeg de website van milieucentraal als hulp bij het maken van een keuze isolatiemateriaal.

Wat kunnen we er aan doen?

Voorkomen is beter dan genezen. Vandaar deze website. Ben je echter toch te laat achter de nadelen gekomen, slachtoffer van onwetendheid van de buren geworden of zie je gewoon toevallig EPS isolatieparels op straat of bij iemand in de tuin liggen? Dan zijn er een paar dingen die je kunt doen.

 • Leg de situatie vast op foto en/of video.
 • Probeer het zo snel mogelijk op te ruimen. Hoe langer je wacht, hoe lastiger het wordt. Direct schoonmaken dus. Zie hieronder onze opruimtips.
 • Verzoek de gemeente om de openbare ruimte zsm schoon te komen maken met een veegwagen. Dit zal niet met perfect resultaat zijn, maar zal wel iets kunnen schelen.
 • Doe een melding openbare ruimte bij de gemeente. Daarnaast kunt u een handhavingsverzoek indienen waarin u vraagt verantwoordelijken aan te spreken en beter op isolatiewerkzaamheden toe te zien om toekomstige problemen voor te zijn.
 • Schrijf een review op Google of Facebook over uw ervaring.
 • Meld het bij ons en houd ons op de hoogte van eventuele updates vanuit uw gemeente.

Meld misstanden bij ons.

U kunt aan ons een melding doen door een bericht te sturen naar melding@epsisolatieparels.nl. Vermeld in uw melding de locatie (of enkel de postcode omwille van privacy), naam van het bedrijf, uw verhaal en eventueel foto of videomateriaal. Vergeet niet om naast de melding bij ons ook melding te maken bij de betreffende gemeente.

Hoe ruim je EPS isolatieparels op?

Hoe ruim je EPS isolatieparels op?

Hoe je het beste opruimt hang af van waar het materiaal precies ligt, hoe lang het er al ligt en hoeveel er ligt.

Ligt het er pas net en ligt het aan de oppervlakte, dan kan je aan de slag met een bezem, bladhark, en stoffer en blik. Heb je beschikking over een bladzuiger, dan kan je proberen daarmee het materiaal op te zuigen. Je kan hiervoor ook een (oude) stofzuiger proberen te gebruiken, maar kijk uit dat deze niet verstopt raakt. Een bouwstofzuiger zou ook een goed hulpmiddel kunnen zijn, al hebben nog van niemand vernomen die dit heeft ingezet.

Zit het materiaal al wat vermengt met de bodem, dan is het het handigste om een dun laagje hiervan af te schrapen en deze weg te gooien.

Ligt er slechts incidenteel wat materiaal (na bv. een grove schoonmaak), of ligt het materiaal tussen de ondergrond zoals bij gras of grind het geval is, dan is de oplossing zeer bewerkelijk. Het materiaal zal stuk voor stuk opgeraapt moeten worden. Een pincet en een potje dat je met je handen kan sluiten (vanwege de wind) is hierbij aan te bevelen. Veel sterkte, want het zal een zeer arbeidsintensieve klus worden.

Tip: gooi al het materiaal weg bij het restafval. Dus ook al heb je enkele isolatieparels tussen een grote hoeveelheid bladeren zitten. Helaas is dit alles nu vervuild.

Links naar kritische publicaties

Het kritische geluid rondom nadelen van EPS isolatie groeit gestaag. Hieronder een overzicht van de kritische geluiden vanuit media en politiek.

Mist er iets in dit overzicht? Tip ons dan via info@epsisolatieparels.nl

Disclaimer

Claims op deze website zijn gebaseerd op de ervaringen en kennis van de vrijwilligers achter deze website. Bent u in de stellige overtuiging dat hier onjuiste of onvolledige informatie staat vermeld, dan bespreken we dit uiteraard graag met u, zodat we deze website kunnen verbeteren. Stuur uw bericht naar info@epsisolatieparels.nl